Podrška Hrvatskog Caritasa učenju jezika za izbjeglice iz Ukrajine u Velikoj Gorici


Zahvaljujući pilot projektu Hrvatskog Caritasa i CRS osigurani udžbenici i radne bilježnice za učenje hrvatskog jezika koje se odvija u suradnji Grada Velike Gorice i Pučkog otvorenog učilišta

Tečajevi učenja hrvatskog jezika za Ukrajince koji su privremenu zaštitu i sigurnost potražili u Velikoj Gorici odvijaju se tri puta tjedna u POU VG, a vodi ih  sr. sc. Dariya Pavlešen, viša lektorica za ukrajinski jezik s Katedre za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj trenutno polazi četrdesetak osoba, od kojih neki dolaze i iz Novog Zagreba.

Ukrajnice je na početku pozdravio Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu, koji koordinira aktivnostima integracije na području Grada Velike Gorice i okolice. Ispred POU VG sve okupljene pozdravila je Ana Galac, voditeljica Odjela za obrazovanje.

Zahvaljujući suradnji između Hrvatskog Caritasa – koji na području zagrebačke nadbiskupije pomaže ukrajinskim izbjeglicama putem Caritasa Zagrebačke nadbiskupije (Babonićeva 121, e-mail: socijalna.sluzba3@czn.h) – te financijskoj i tehničkoj podršci koju osigurava američki Caritas – Catholic relief service (CRS), za 45 polaznika tečaja podijeljeni udžbenici i radne bilježnice za učenje hrvatskog jezika.

Ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik istaknuo je da je ukrajinska kriza od početka veliki izazov ne samo za svjetsku zajednicu već i za Hrvatsku. „Crkva u Hrvata je promptno reagirala. Sada se pokazuje spremnost pojedinih (nad)biskupijskih Caritasa da iziđu tim izazovima ususret. Mogu reći, kao ravnatelj Hrvatskoga Caritasa, da se cjelovito pristupa problemu izbjegličke krize ljudi iz Ukrajine. Danas želimo doprinijeti omogućavanju učenja hrvatskoga jezika, tako da bi im se olakšala svakodnevnica i da ih se, na jedan način, zaštiti od trauma koje su doživjeli.“

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog Caritasa mr.sc. Suzana Borko objasnila je koje su druge mogućnosti raspoložive za primanje pomoći obiteljima iz Ukrajine, kao i koje vrste podrške su dostupne hrvatskim državljanima koji su bez naknade ustupili svoje stambene prostore Ukrajincima. Za uključivanje u projekt primanja pomoći u obliku darovnih kartica za hranu, higijenske potrepštine, odjeću, obući, lijekove i slično osobe se trebaju registrirati pri područnom nad/biskupijskom Caritasu.

U tijeku je planiranje podrške drugim integracijskim aktivnostima na području Grada Velike Gorice za ranjivu skupinu Ukrajinskih žena i djece. (caritas.ba/caritas.hr)

 


long