Poziv Caritasa BiH: Pomozimo stradalima od potresa u Republici Hrvatskoj


Caritas BiH potiče sve na nesebično darivanje i pružanje konkretne pomoći stradalima od razornog potresa u Republici Hrvatskoj.

Poziv Caritasa BiH: Pomozimo stradalima od potresa u Republici Hrvatskoj

Poziv Caritasa BiH: Pomozimo stradalima od potresa u Republici Hrvatskoj

Tijekom 2020. god., uz pandemiju korona virusa COVID-19, bilo je i drugih poteškoća koje su iza sebe ostavile teške i duboke tragove kako na pojedincima tako i na cijelom društvu. Jedan od njih je i potres koji je zahvatio i ovaj dio Europe. Republiku Hrvatsku pogodila su dva teška potresa, prvi u Zagrebu i okolnim mjestima, 22. ožujka 2020., a drugi u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima, 28. i 29. prosinca 2020. Sa sobom su odnijeli ljudske živote i mnoge ozlijedili, a iza sebe su ostavili ruševine, strah i neizvjesnost.

Nadaleko je poznata širina i darežljivost bosanskohercegovačkog čovjeka, a koja poziva i potiče sve nas na nesebično darivanje i pružanje konkretne pomoći stradalima od razornog potresa preko Caritasa Bosne i Hercegovine. Tijekom minulih desetljeća svi smo osjetili što je Caritas u našoj ovozemaljskoj domovini Bosni i Hercegovini, bez obzira na našu vjersku i  nacionalnu pripadnost. Imajmo povjerenje u Caritas i pomozimo bližnjega u nevolji u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima.

 

Pozivom na jedinstveni broj triju bh operatera 17 764 donirate 2,00 KM!

Svoj dar uputite izravno preko Caritasa Bosne i Hercegovine:

Caritas Bosne i Hercegovine

UniCredit Bank d.d. Mostar

KM: Transakcijski račun: 338 320 22007 22429

Devizni račun:IBAN BA39 338 060 48937 86133

                         SWIFT CODE: UNCRBA 22

Navesti naznaku: Za stradale od potresa u Republici Hrvatskoj!

 

Iskrena hvala svim nesebičnim darovateljima i neka Vas dobri Bog blagoslovi!

 

Caritas Bosne i Hercegovine


long