Predsjednik Caritasa Europa dolazi u posjetu Caritasu BiH


Migrantska kriza na Balkanskoj ruti tijekom prisutne pandemije COVID-19 u središtu su zanimanja Caritasa Europa!

Ravnatelj Caritasa BiH, mons. Tomo Knežević i predsjednik Caritasa Europa dr. mons. Michael Landau

Ravnatelj Caritasa BiH, mons. Tomo Knežević i predsjednik Caritasa Europa dr. mons. Michael Landau

Ovih dana stigla je vijest kako iz Bruxellesa u posjetu Caritasu Bosne i Hercegovine dolazi aktualni predsjednik Caritasa Europa ddr. mons. Michael Landau s dvočlanom delegacijom kao i dvočlanom delegacijom Caritasa Austrije i Caritasa nadbiskupije Beč čiji je još uvijek predsjednik. Visoka delegacija Caritasa Europa boravit će u Bosni i Hercegovini od srijede kasno popodne, 3. ožujka pa do nedjelje ujutro, 7. ožujka 2021. god. Predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolit Vinko kardinal Puljić i ravnatelj mons. Tomo Knežević s radošću očekuju njegov dolazak u vremenu velikih karitativnih izazova za Caritas u Bosni i Hercegovini kao službene karitativne ustanove Katoličke Crkve na bosanskohrecegovačkim prostorima.

Uz susrete s predstavnicima Crkve, djelatnicima Caritasa BiH i ravnateljima nad/biskupijskih Caritasa, voditeljima nacionalnih Caritasa koji još uvijek djeluju u BiH (Caritas Italije, CRS /SAD/, Caritas Švicarske i Caritas Belgije), zatim domaćih ustanova i međunarodnih predstavnika, u središtu zanima je migrantska kriza u Regiji Bihać i prostora oko Sarajeva kao i obilazak Caritasovih projekta za migrante u kampovima i izvan kampova na spomenutom prostoru: praonice rublja, socijalni kutci i druge karitativne aktivnosti: podjela hrane, odjeće, obuće, higijenskih i drugih potrepština.

Migrantska kriza na Balkanskom putu i na velikom dijelu Bosne i Hercegovine, posebno nakon poznatih događanja u migrantskom kampu Lipa kod Bihaća krajem prošle godine, a koja su izazvala medijsko i karitativno zanimanje brojnih ustanova i pojedinaca u svijetu i u Europi, ali i u unutar velike Caritasove obitelji. I Caritas u BiH na svim razinama, vođeni odlukama nadležnih crkvenih i karitativnih tijela, od početka migrantske krize u svibnju 2018. god., daju svoj doprinos prema svojim materijalnim mogućnostima i uz potporu Caritasove obitelji, raznih organizacija i pojedinaca koji imaju povjerenje u Caritas.

Aktivnosti Caritasa u BiH 2020.

Tijekom boravka visoke delegacije Caritasa Europa slika aktivnosti Caritasa u Bosni i Hercegovini na svim razinama, kako za domaće stanovništvo tako i za migrante, bit će u središtu zanimanja, razgovora i susreta s delegacijama Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa Beča.

Prošlu 2020. god pamtimo po pandemiji i migrantskoj humanitarnoj krizi u zemljama na Balkanskoj ruti, poglavito u Bosni i Hercegovini. Pandemija COVID-19, zatvaranje granica i zatvaranje brojnih djelatnosti, utjecali su na cjelokupno gospodarstvo u Bosni i Hercegovini, ali i na standard svih njezinih žitelja. Prema raznim izvješćima oko 30.000 ljudi izgubilo je posao, a brojna poduzeća radila su smanjenim kapacitetima, posebno ona koja su se bavila izvozom i/ili uvozom.

Iako je situacija bila teška, Caritas u BiH i dalje je skrbio za 3.500 žitelja Bosne i Hercegovine kroz pučke kuhinje, domove za stare, domove za osobe s posebnim potrebama preko Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije (Sarajevo), Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan (Mostar) i Caritasa biskupije Banja Luka (Banja Luka). Tijekom pandemije COVID-19 nad/biskupijski Caritasi podijelili su 1.726 paketa hrane i higijene najugroženijima: starima, bolesnima, obiteljima s djecom i osobama s invaliditetom.

Sva dešavanja utjecala su na migrantsku populaciju u Bosni i Hercegovini. Broj migranata tijekom zatvorenih granica i ograničenja kretanja onemogućili su ulaske u zemlju, ali i ograničeno kretanje kroz Bosnu i Hercegovinu za migrante smještene u kampovima, privatnom smještaju ili u porušenim kućama i objektima. Usprkos prisutne pandemije, Caritas u BiH nastavio je s aktivnostima pružanja pomoći, u granicama svojih materijalnih mogućnosti, ne samo migrantima, nego i svim ovisnicima o Caritasovoj pomoći.

U teškoj situaciji Caritas u Bosni i Hercegovini tijekom 2020. god. kroz tri praonice rublja za migrante (Bihać, Tuzla i Ušivak kod Sarajeva) pružio je 40.234 usluga pranja i sušenja rublja uz dovoz i odvoz istog, a što je 321.872 kg rublja. Osam osoba uposleno je u tri praonice rublja na tri lokacije. Uposleno osoblje potječe iz lokalne zajednice na kojima se nalaze praonice, a prije toga bile su nezaposlene ili su tijekom pandemije izgubile posao.

U Bosni i Hercegovini, prema službenim informacijama, prisutno je neslužbeno oko 10.000 migranata i tražioca azila iz: Bangladeša, Irana, Iraka Pakistana, Afganistana, mali broj ratom zahvaćene Sirije, Palestine, Libije, Alžira i drugih afričkih zemalja. To su mladi ljudi, mali je broj obitelji s djecom, a svi su uglavnom ekonomski migranti.

Caritas u BiH, osim pranja rublja, pomaže im hranom, higijenskim potrepštinama, neprehrambenim artiklima, obućom, odjećom, vrećama za spavanje, zimskim bundama, donjim rubljem i čarapama. Pomogao je 2.246 osoba stalnim mjesečnim paketima hrane prema tradiciji i kulturi korisnika. Isto tako higijenskim paketima pomogao je 10.357 osoba. Ova podjela posebno je bila učestala tijekom zadnje jeseni i zime, jer je potreba u to vrijeme velika. Ukupno je osigurano 14.520 neprehrambenih artikala za 14.520 migranata.

Pomoć kroz socijalne aktivnosti, koje pomažu migrantima u kampovima i sigurnim kućama, jako su važne. Tijekom 2020. god. otvorena su četiri društvena kutka/kafić u kampovima: Bihać, Cazin, Tuzla i Ušivku kod Sarajeva. U društvenim kutcima korisnici mogu dobiti topli napitak, sudjelovati u radionicama, koristiti dostupne igre kao što su šah, čovječe ne ljuti se i druge. Tijekom 2020. god. u njima je podijeljeno 103.900 toplih napitaka, a organizirano je preko 100 različitih radionica za djecu, tinejđere i odrasle.

Donatori aktivnosti Caritasa u BiH su partneri iz Caritasove mreže: Caritas Italije, Caritas SAD (CRS), Caritas Španjolske, Caritas Austrije, Caritas Slovenije, Caritas Poljske, Caritas Švicarske, Malteški vitezovi, pojedinačni donatori poput Latter Days Saints (LDS Charity) i grupe dobročinitelja iz Švicarske.

Aktivnosti, uz koordinaciju Caritasa Bosne i Hercegovine, na terenu provode Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritas biskupije Banja Luka uz potporu Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima BiH, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), UN agencija, Crveni križ Bihać i Ključ, IPSIA, Humanitarne udruge Puž, Merhamet, Bosanskohercegovačka inicijativa žena (BHWI), volonteri u Sarajevu i Tuzli.

Caritas BiH dio je velike obitelji Caritasa Internationalis i Caritasa Europa

Caritas Bosne i Hercegovine, od 30. lipnja 1999. god, član je Caritasa Internationalis sa sjedištem u Vatikanu, kojeg čini 165 nacionalnih Caritasa iz 200 zemlja i Caritasa Europa sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija), kojeg čini 46 nacionalnih Caritasa. Caritas Internationalis ima svoja predstavništva u Ujedinjenim narodima u New Yorku, Ženevi, Rimu i Parizu. U našoj zemlji Caritas čine: Caritas Bosne i Hercegovine i nad/biskupijski Caritasi: Caritas vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritas biskupije Banja Luka.

Više informacija o Caritasu može se naći: www.caritas.ba (caritas.ba)


long