Sastanak partnera projekta ABC EUAV


U Tbilisiju, Gruzija, je od 3. – 5. svibnja 2022. godine održan završni susret partnera projekta ABC EUAV pod vodstvom Caritasa Europa.

Projekt pod nazivom ABC EUAV financira Europska Unija, nositelji su Caritas Europa a partneri su pored Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Armenije, Caritas Austrije, Caritas Gruzije, Caritas Kosova, Caritas Rumunjske, Caritas Srbije i Caritas Ukrajine. Projekt ima za cilj osnaživanje kapaciteta organizacija i mreže Caritasa na polju smanjivanja rizika od katastrofa, pripravnosti na katastrofe, te efektivno i efikasno upravljanje volonterima. Kroz projekt je provedeno nekoliko aktivnosti obuke osoblja koje su partnerske organizacije replicirale u svojim zemljama i lokalnom kontekstu, animiranje volontera, pripremljenost na katastrofe, monitoring i evaluacija, ekološke akcije a posljednja radionica biti će na temu komuniciranja u Beogradu sredinom svibnja.

Budući kako je projekt započeo u samom početku pandemije koronavirusa, većina sastanaka održana je online, osim nekoliko projektnih aktivnosti koje su se provodile u zemljama partnerima projekta. Poboljšanje uvjeta s pandemijom ali i mogućnosti putovanja, omogućilo je održavanje susreta „uživo“ pa je tako i održan završni susret procjene kvalitete i uspješnosti projektnih aktivnosti. Dvodnevnu radionicu vodili su gđa. Silvia Sindibaldi i gdin. Charel Krieps iz Caritasa Europa, a ispred Caritasa Bosne i Hercegovine sudjelovale su gđa. Sanja Horvat, kao i gđa. Tanja Valentić djelatnica Caritasa biskupije Banja Luka. Na online dijelu sastanka sudjelovali su financijski djelatnici Caritasovih organizacija uključenih u projekt, a ispred Caritasa Bosne i Hercegovine sudjelovao je gdin. Kristijan Hrgić.

Domaćini susreta Caritas Gruzije pored organizacijskih priprema susreta, omogućili su i posjetu programima koje provode volonteri u dnevnom centru za stare osobe kao i u skladištu i sortirnici rabljene odjeće. Još jedna aktivnost u projektu biti će održana u Beogradu od 16. do 18. svibnja 2022. godine i time će se završiti projektne aktivnosti te nastupa period izvještavanja. Na sastanku je, detaljno procjenjujući sve aktivnosti zaključeno da je suradnja bila vrlo učinkovita unatoč novoj realnosti te da su svi partneri učinili puno kako bi se ostvarili ciljevi planiranih projektnih aktivnosti. Razmatra se i mogućnost nastavka suradnje u nekom drugačijem obliku, uz intenziviranje regionalne suradnje. (caritas.ba)


long